הלכות שמיטה ויובל פרק ד' הלכה א'

הרב יוסף רפפורט
הלכות שמיטה ויובל פרק ד' הלכה א' | תשע"ד
Share this