הלכות שמיטה ויובל פרק א', מלאכות האסורות בשביעית

הרב יוסף רפפורט
הלכות שמיטה ויובל פרק א', מלאכות האסורות בשביעית | תשע"ד
Share this