הלכות שכנים - חזקה לבניית סוכה

הרב יעקב אברהם כהן
הלכות שכנים - חזקה לבניית סוכה | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this