הלכות שכנים, האם שכן רשאי לדרוש כסף עבור חתימה לשכן על הרחבת דירה לאישור בעירייה, - המשך

הרב ישראל ארנון
הלכות שכנים, האם שכן רשאי לדרוש כסף עבור חתימה לשכן על הרחבת דירה לאישור בעירייה, - המשך | תשע"ג
Share this