הלכות שכנים, בניית מרפסת סוכה מעל חצר חבירו

הרב יעקב אברהם כהן
הלכות שכנים, בניית מרפסת סוכה מעל חצר חבירו | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this