הלכות שחיטה, סכין השחיטה

הרב שלום רוט
הלכות שחיטה, סכין השחיטה | תשס"ט

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this