הלכות שחיטה, סכין השחיטה, כא אלול

הרב שלום רוט
הלכות שחיטה, סכין השחיטה, כא אלול | תשס"ט
Share this