הלכות שחיטה, ניקוי הדם בחוטים קודם מליחה

הרב שלום רוט
הלכות שחיטה, ניקוי הדם בחוטים קודם מליחה | תשס"ט

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this