הלכות שחיטה, מחלוקת הראש והרשבא לענין פגימת הסכין

הרב שלום רוט
הלכות שחיטה, מחלוקת הראש והרשבא לענין פגימת הסכין | תשס"ט

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this