הלכות שבת, שו"ת בהלכות טלטול מוקצה

הרב אהרון גינצבורג
הלכות שבת, שו"ת בהלכות טלטול מוקצה | תשפ"ב
Share this