הלכות שבת, סימן שח סעיף טז, מוקצה

הרב אופיר מלכה
הלכות שבת, סימן שח סעיף טז, מוקצה | תשע"א
Share this