הלכות שבת, סימן ש"ז- אמירה לגוי במקום הפסד - فارسی

הרב נתן רחמים
הלכות שבת, סימן ש"ז- אמירה לגוי במקום הפסד - فارسی | תשע"ד
Share this