הלכות שבת, סימן רפ"א רפ"ב, קריאת התורה והמפטיר בשבת

הרב משולם משולמי
הלכות שבת, סימן רפ"א רפ"ב, קריאת התורה והמפטיר בשבת | תשע"ג
Share this