הלכות שבת, סיכום דיני מוקצה

הרב ישראל גנס
הלכות שבת, סיכום דיני מוקצה | תשע"ז
Share this