הלכות שבת, סחיטה בשבת

הרב אופיר מלכה
הלכות שבת, סחיטה בשבת | תש"ע
Share this