הלכות שבת, נכרי שעשה מלאכתו בעד ישראל

הרב יוסף רפפורט
הלכות שבת, נכרי שעשה מלאכתו בעד ישראל | תשפ"ב
Share this