הלכות שבת, 'מקלקל' במלאכת קורע בשבת

הרב ישראל רוזן
הלכות שבת, 'מקלקל' במלאכת קורע בשבת | תשע"ד
Share this