הלכות שבת מלאכת קושר, הלכות תפילין סימן לח, סימן מ

הרב יהודה אריה דינר
הלכות שבת מלאכת קושר, הלכות תפילין סימן לח, סימן מ | תשס"ט
Share this