הלכות שבת, מלאכת קושר

הרב רפאל תנחום יפה
הלכות שבת, מלאכת קושר | תשע"ו
Share this