הלכות שבת, מלאכת צובע

הרב ישראל גנס
הלכות שבת, מלאכת צובע | תשע"ז
Share this