הלכות שבת, מלאכת הגוזז

הרב ישראל גנס
הלכות שבת, מלאכת הגוזז | תשע"ז
Share this