הלכות שבת, מלאכת בורר זורה ומרקד

הרב ישראל גנס
הלכות שבת, מלאכת בורר זורה ומרקד | תשע"ט
Share this