הלכות שבת, מוקצה מחמת חסרון כיס

הרב אהרון אבוטבול
הלכות שבת, מוקצה מחמת חסרון כיס | תש"ע
Share this