הלכות שבת, מוקצה ולא ראוי בשבת

הרב אהרון גינצבורג
הלכות שבת, מוקצה ולא ראוי בשבת | תשפ"ב
Share this