הלכות שבת, מה ניתן להפוך מוקצה לניתן לשימוש זמנית?

הרב אהרון גינצבורג
הלכות שבת, מה ניתן להפוך מוקצה לניתן לשימוש זמנית? | תשפ"ב
Share this