הלכות שבת, כמה צריך לדאוג בימות החול שלא יצטרך לחלל שבת מפני פיקוח נפש-המשך

הרב אברהם צבי דירנפלד
הלכות שבת, כמה צריך לדאוג בימות החול שלא יצטרך לחלל שבת מפני פיקוח נפש-המשך | תשע"א
Share this