הלכות שבת, כלי שמלאכתו לאיסור

הרב אהרון גינצבורג
הלכות שבת, כלי שמלאכתו לאיסור | תשפ"ב
Share this