הלכות שבת, טלטול מוקצה

הרב אהרון גינצבורג
הלכות שבת, טלטול מוקצה | תשפ"ב
Share this