הלכות שבת, המשך הלכות טלטול מרשות הרבים לרשות היחיד

הרב אהרון גינצבורג
הלכות שבת, המשך הלכות טלטול מרשות הרבים לרשות היחיד | תשפ"ב
Share this