הלכות שבת, הלכות קידוש, דין מי שאין לו יין

הרב יוסף רפפורט
הלכות שבת, הלכות קידוש, דין מי שאין לו יין | תשע"ה
Share this