הלכות שבת, דין פסיק רישא מדאוריתא, מותר או אסור?

הרב אופיר מלכה
הלכות שבת, דין פסיק רישא מדאוריתא, מותר או אסור? | תשע"ה
Share this