הלכות שבת, דין המבשל בשבת, סימן שי"ח ס"ט

הרב אופיר מלכה
הלכות שבת, דין המבשל בשבת, סימן שי"ח ס"ט | תשע"א
Share this