הלכות שבת בדין פי תקרה יורד וסותם

הרב אברהם ברוידא
הלכות שבת בדין פי תקרה יורד וסותם | תש"פ
Share this