הלכות שביעית, רמב"ם שמיטה ויובל פ"ד ה"ו, קדושת שביעית וספיחין

הרב פנחס שרייבר
הלכות שביעית, רמב"ם שמיטה ויובל פ"ד ה"ו, קדושת שביעית וספיחין
Share this