הלכות שביעית, קדושת שביעית בלולב, תשרי

הרב ברוך שמעון סלומון זצ"ל
הלכות שביעית, קדושת שביעית בלולב, תשרי | תשס"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this