הלכות שביעית, סחורה בפירות ובירקות שביעית

הרב יוסף רפפורט
הלכות שביעית, סחורה בפירות ובירקות שביעית | תשע"ה
Share this