הלכות שביעית, נטיעת עץ מאכל

הרב אברהם צבי ישראלזון
הלכות שביעית, נטיעת עץ מאכל | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this