הלכות שביעית, "משפטי ארץ", פרק כ"ד סעיף ו'- שימושים שונים בפירות שביעית

הרב רם כהן
הלכות שביעית, "משפטי ארץ", פרק כ"ד סעיף ו'- שימושים שונים בפירות שביעית | תשע"ד
Share this