הלכות שביעית, "משפטי ארץ", פרק כ"א סעיף ט'

הרב רם כהן
הלכות שביעית, "משפטי ארץ", פרק כ"א סעיף ט' | תשע"ד
Share this