הלכות שביעית, להשתמש בכספי שמיטה בחנויות

הרב יוסף ליברמן
הלכות שביעית, להשתמש בכספי שמיטה בחנויות | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this