הלכות שביעית, הרמב"ם פרק ראשון, פעולות השומרות על הקיים

הרב יוסף רפפורט
הלכות שביעית, הרמב"ם פרק ראשון, פעולות השומרות על הקיים | תשפ"א
Share this