הלכות שביעית, הרמב"ם פרק חמישי, התנהגות בפירות שביעית

הרב יוסף רפפורט
הלכות שביעית, הרמב"ם פרק חמישי, התנהגות בפירות שביעית | תשפ"א
Share this