הלכות שביעית, הפסד פירות שביעית

הרב יוסף רפפורט
הלכות שביעית, הפסד פירות שביעית | תשע"ה
Share this