הלכות שביעית, הטיפול בעציצים בבית ובחצר

הרב שמואל אליעזר שטרן
הלכות שביעית, הטיפול בעציצים בבית ובחצר | תשע"ה
Share this