הלכות שביעית, הגינה הפרטית בשמיטה

הרב יוסף רפפורט
הלכות שביעית, הגינה הפרטית בשמיטה | תשע"ד
Share this