הלכות שביעית, גידולי חממות ועציצים בשנת השמיטה

הרב יוסף רפפורט
הלכות שביעית, גידולי חממות ועציצים בשנת השמיטה | תשע"ד
Share this