הלכות שביעית, גידולי גוי בשמיטה

הרב יוסף רפפורט
הלכות שביעית, גידולי גוי בשמיטה | תשפ"א
Share this