הלכות שביעית, בעניין איסור סחורה בשביעית

הרב ישראל יהודה קרוק
הלכות שביעית, בעניין איסור סחורה בשביעית | תשע"ד
Share this