הלכות שביעית, איסור סחורה בפירות שביעית

הרב יוסף רפפורט
הלכות שביעית, איסור סחורה בפירות שביעית | תשפ"א
Share this