הלכות שביעית, איסור סחורה בפירות שביעית

הרב שריאל רוזנברג
הלכות שביעית, איסור סחורה בפירות שביעית | תשע"ד
Share this